ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
ทางโทรศัพท์ : 02-590-7000

ติดต่อ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ทางจดหมาย

กองพัฒนาศักยภาพผุ้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ซอย บำราศนราดูร ถนน ติวานนท์
อำเภอ เมือง นนทบุรี
11000

ทางโทรศัพท์

ติดต่อกองโทร. 0 2590 7107

ทางโทรสาร

โทร. 0 2591 8472

ทางอีเมล

pcaoryor@gmail.com

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น 6

สายรถเมล์ที่ผ่าน

ด้านถนน งามวงศ์วาน
63 , 69 , 104 , 114 , 134 , ปอ.9 , ปอ.63 , ปอ.114 , ปอ.126
ด้านถนน ติวานนท์
32 , 33 , 63 , 90 , 97 , 114 , ปอ.5 , ปอ.6 , ปอ.9 , ปอ.63 , ปอ.126 , ปอพ.1