โปรเจค
โครงการ อย.น้อย
โครงการชุมชนสุขภาพดี (Health for All)
โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่าน Oryor Smart Application
โครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย.​ Quality Award)
โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ Oryor.com
โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย
คณะทำงานภาคประชาชน
เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อ