ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อเยาวชนบริโภคผลิ...

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงมีประสงค์จัดหาบริษัทเอกชนมาดำเ...

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ เช็ก ชัวร์ แชร์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงมีประสงค์จัดหาบริษัทเอกชนมาดำเ...

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อเยาวชนบริโภคผลิ...

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อแอนิเมชัน ในรูปแบบ Motion...

อย.แถลงผลการเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างทางเลือกสุขภาพแก่ชุมชน เพื่อลดโร...

อย.แถลงผลการเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างทางเลือกสุขภาพแก่ชุมชน เพื่อลดโรค NCDs  ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ปี 2560 โดย...

แถลงเปิดตัวรถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภ...

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) นำทีมผู้บิรหาร อย. และ เภสัชกร วีระชัย นลวชัย ผอ.กองพัฒนาศ...

งานการประกวดการออกแบบ Infographic และ Motion Infographic ประจำปี 2560

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดยเภสัชกรวีระชัย นลวชัย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคหลงเชื่ออะไรง่าย ๆ โดยมีแนว...

ประมวลภาพงานแถลงข่าวโครงการฉันดีมีสุข ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประมวลภาพงานแถลงข่าวโครงการฉันดีมีสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อย. ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา&n...

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอ...

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปา...

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ ชั้น ๒ อาคารศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร&n...