ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” หัวข้อ “จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณ...

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือกจ...

จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” หัวข้อ “จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณ...

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือกจ...