ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร...

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ ห้องประชุม ๒ (ห้องมุก) ชั้น ๑ อาคารหอประชุมมวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัย...

งานแถลงข่าวและมอบรางวัลโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ร่วมงานแถลงข่าวและมอบรางวัลโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำป...

จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” หัวข้อ “จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณ...

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือกจ...

จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” หัวข้อ “จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณ...

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือกจ...