ข่าวล่าสุด
Event

วงในต้องรู้

สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (moph.go.th)   ...

อย. Update เรื่องใหม่ในรั้ว

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์           ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง สำหรับใช้ตรว...

HI-LIGHT ACTIVITY (ปฏิทินกิจกรรม)

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564  - การประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แลกเปลี่ยนเรียนรู...

แบบสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางนำเข้าของบริโภค

แบบสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางนำเข้าของบริโภค

วิธีการใช้คูปองส่วนลดเทศกาลปีใหม่ Line official ( @fdathai)

เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด Big C  รับส่วนลด มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าผ่าน www.bigc.co.th หรือ Big ...

ภาพโปรเจคกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

โปรเจคกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Logo)

Good Health Starts Here (English) VDO  Good Health Starts Here (subtitle : English) Article published ...

ประมวลข่าวการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนถึงชุมชน...

ประมวลข่าวการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนถึงชุมชน ทางหน้าหนังสือพิมพ์ Good Health Starts Here

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดทำ Page facebook เ...

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดทำ Page facebook เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสร้างความรับรู้การ มีส...