สื่อทั่วไป
สปอตทีวี

สปอตโทรทัศน์ เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ ความยาว 45 วินาที

สปอตโทรทัศน์ เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ ความยาว 45 วินาที กินหวาน มัน เค็ม มากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต...

สปอตโทรทัศน์ เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ ความยาว 30 วินาที

สปอตโทรทัศน์ เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ ความยาว 30 วินาที กินหวาน มัน เค็ม มากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื...

สปอตโทรทัศน์ เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ ความยาว 18 วินาที

สปอตโทรทัศน์ เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ  กินหวาน มัน เค็ม มากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  เลือก...

สปอต เรื่อง อย่าให้ใครว่าไทย หลงเชื่อง่าย 30 Sec sub

เราเป็นห่วง...ไม่อยากให้คุณเป็นคนที่หลงเชื่ออะไรง่าย ๆ   อย. ชวนคนไทย คิดก่อนซื้อ

สปอตโทรทัศน์ "คิดก่อนคลิก" ความยาว 2 นาที

สปอตโทรทัศน์เพื่อให้ผู้บริโภครู้เท่าทันการโฆษณา "คิดก่อนคลิก" ความยาว 2 นาที

สปอตโทรทัศน์เพื่อให้ผู้บริโภครู้เท่าทันการโฆษณา "คิดก่อนคลิก" ความย...

สปอตโทรทัศน์เพื่อให้ผู้บริโภครู้เท่าทันการโฆษณา "คิดก่อนคลิก" ความยาว 30 วินาที

สปอตทีวี MV อุทาหรณ์ยาโปร

"ยาโปร" อันตรายมากกว่าที่คิด ช่วยกันเตือน ช่วยกันดูแล อย่าให้ลูกหลานคุณๆต้องใช้ไปในทางที่ผิด

การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านสปอตทีวี ชุด “พระเอกช่างเลือก”

การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านสปอตทีวี ชุด “พระเอกช่างเลือก” เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างฉลาด เครื่...

Motion Infographic ฉลาก GDA หวาน มัน เค็ม

Motion Infographic ฉลาก GDA หวาน มัน เค็ม