สื่อทั่วไป
สปอตทีวี

ตกข่าว (เครื่องสำอางผิดกฎหมาย) สายด่วน อย.1556

เป๊ะเว่อร์

ตัวเอง เขาอยากลดน้ำหนัก

Brand Loyalty

อาหารปลอดภัยด้วย Primary GMP แบบที่ 1

อาหารปลอดภัยด้วย Primary GMP การผลิตผลิตภัณฑ์ อย.ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในด้าน สถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือและอุ...

อาหารปลอดภัยด้วย Primary GMP แบบที่ 2

อาหารปลอดภัยด้วย Primary GMP แบบที่ 2

เตือนภัย ยาปลอม

เตือนภัยยาปลอม อย.เตือนผู้บริโภคระวังอันตราย แม่ค้าพ่อค้าลักลอบขายยาปลุกเซ็กส์ปลอม ถ้ามีปัญหาควรปรึกษาแพทย์ อย่าเสี่ย...

พลิกซองมองฉลาก GDA

พลิกซองมองฉลาก GDA ฉลากข้อมูล GDA คือฉลากบอกข้อมูลทางโภชนาการที่สำคัญ โดยแสดงค่าพลังงาน น้ำตาล  ไขมัน และโซเดียม ที่ม...