สื่อทั่วไป
เพลง

Mobile Unit (ลูกทุ่ง)

Mobile Unit (สตริง)

เรามีสิทธิ์ (Backing Track ชาย)

เรามีสิทธิ์ (Backing Track หญิง)

เรามีสิทธิ์ (ชาย)

เรามีสิทธิ์ (หญิง)

ปกป้องสิทธิ์คิดถึง อย (บรรเลง)

ปกป้องสิทธิ์คิดถึง อย (รักชาติ ศิริชัย)

ปกป้องสิทธิ์คิดถึง อย (อภิชาติ ดำดี)