สื่อสิ่งพิมพ์
บทสารคดี

สารคดีสั้น ชุด ชุมชนคนรักสุขภาพ ตอนที่ 2 จะกินทั้งที ต้องมีวิธีกันห...

Jingle In : Sound เสียงบรรยาย : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอ ชุมชนคนรักสุขภาพ ตอน จะกินทั้งที ต้องมีวิธีกันหน่อ...

สารคดีสั้น ชุด ชุมชนคนรักสุขภาพ ตอนที่ 1 ไม่ได้หยิ่ง แค่อิงความรู้

สารคดีสั้น  ชุด ชุมชนคนรักสุขภาพ ตอนที่ 1 ไม่ได้หยิ่ง แค่อิงความรู้   Jingle In : Sound เสียงบรรยาย...

บทสารคดีวิทยุ ชุด สุขภาพดีที่เราเลือกได้

เสียงประกอบ : ดนตรีที่ทำให้รู้สึกสดใส มีชีวิตชีวา เสียงผู้บรรยาย (ผู้ชาย) : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอ สุขภาพ...

บทสารคดีวิทยุ เรื่อง กินโซเดียมมากไป ไตพังไม่รู้ตัว

เกลือหรือโซเดียมไม่ได้มีแค่โทษเพียงอย่างเดียวค่ะ แต่เกลือหรือโซเดียม ก็มีประโยชน์และสาคัญต่อร่างกายของเรามากเหมือนกัน...

บทสารคดีวิทยุ เรื่อง คิดสักนิด...ก่อนใช้ยาปฏิชีวนะ

ก่อนใช้ยาปฏิชีวนะทุกครั้ง ท่านต้องทราบก่อนว่าโรคที่ท่านเป็นเกิดจากการ ติดเชื้อแบคทีเรียหรือไม่ และจาเป็นหรือไม่ที่ต้อ...

เครื่องดื่ม แฝงภัยเงียบ ทำลำยสุขภาพ

การดื่มเครื่องดื่มต่าง ๆ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด ถ้าดื่ม ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินไป แต่เนื่องจากว่าเครื่องดื่มที่...

ดูให้ดี.....อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดทางอินเทอร์...

 ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนอื่นเลยสังเกตข้อมูลบนฉลาก เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สังเกตฉลากภาษาไทย ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต/ผู...

เลือกซื้อเครี่องสำอำงแบบใด ไม่เสี่ยงหน้ำพัง เสียโฉม รักษำไม่หาย

     ก่อนเลือกซื้อเครื่องสาอางควรจะต้องใส่ใจตั้งแต่การเลือกร้านค้าที่มี หลักแหล่งแน่นอน อ่านฉลากใ...

ลด เลี่ยง อย่างไร สารพิษตกค้างในผักผลไม้

เพียงแค่เสียเวลาล้างผักผลไม้ซักนิด ก่อนรับประทานหรือก่อนนาไปทาเป็นอาหารที่อร่อยเลิศ ก็จะทาให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรัก ...