สื่อสิ่งพิมพ์
ชุดนิทรรศการ

อาหารแฝง หวาน มัน เค็ม

อาหารแฝง หวาน มัน เค็ม อ่านง่าย...ไกลโรคอ้วน ฉลากหน้าซองของกินแบบใหม่บอกอะไร ?  1.กรอบแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อ....

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง...มหันตภัยใกล้ตัว

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง...มหันตภัยใกล้ตัว กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตแบบผิด ๆ Roun...

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนากา...

ฉลากหวาน มัน เค็ม

ทางเลือกสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม มองหาสัญลักษญ์ "ทางเลือกสุขภาพ" สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ&rd...

กินอย่างไรห่างไกลโรค

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง...มหันตภัยใกล้ตัว กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตแบบผิด ๆ Roun...

ฉลากโภชนาการ

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนากา...

อ่านฉลาก ลดเสี่ยงโรค

อ่านฉลาก ลดเสี่ยงโรค

ฉลากอาหารประโยชน์สารพัน

ฉลากอาหารประโยชน์สารพัน

การบริโภคน้ำปะนะ

การบริโภคน้ำปะนะ