สื่อสิ่งพิมพ์
Factsheet

ป้องกันการโฆษณาหลอกลวงด้านสุขภาพอย่างไร

          ประชากรไทยพบปัญหาการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและใส่ใจด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จึงมีกา...

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สัญลักษณ์นี้เพื่อคนรักสุขภาพ

          ฉลาก คือข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ซื้อได้รับอาหารที่คุ้มค่า สมประโยชน์  หลายท่านอาจค...

ฉลากโภชนาการ อ่านเป็น บอกต่อ ลดเสี่ยงโรคภัย

การอ่านฉลากก่อนซื้อเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ได้รับอาหารสำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูปตรงตามความต้องการ   เนื่องจากฉล...

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณา หรือแสดงข้อความบนฉลาก ผลิตภัณฑ์วัตถุอั...

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณา หรือแสดงข้อความบนฉลาก ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเป็นเครื่องสำอาง

กลิ่นหอมในวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน อันตรายที่มากับความหอม

กลิ่นหอมในวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน อันตรายที่มากับความหอม

บิ๊กอาย สวย เสี่ยง อันตราย

บิ๊กอาย สวย เสี่ยง อันตราย

รอบคอบเรื่องคุมกำเนิด เลือกซื้อถุงยางอนามัยให้ถูกต้อง

รอบคอบเรื่องคุมกำเนิด เลือกซื้อถุงยางอนามัยให้ถูกต้อง

เรื่องต้องรู้ เกี่ยวกับยาหยอดตา

เรื่องต้องรู้  เกี่ยวกับยาหยอดตา

“ฟอร์มาลิน” อันตราย ห้ามใช้ในอาหาร

“ฟอร์มาลิน” อันตราย ห้ามใช้ในอาหาร