Animation

Survivor ภารกิจต้องรอด ตอนที่ 7 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ที่อันตรายกว่าที่คิด มักลักลอบใส่สารซิลเดนาฟิล... แล้วซิลเดนาฟิลคืออะไร? มีผลอย่างไรกับร่างกาย ถ้าอยากรู้ อย่าพลาดชมนะ กัปตันอดัมและอีฟ จะทำภารกิจ "ต้องรอด" ครั้งนี้สำเร็จหรือไม่ โปรดติดตาม