ข่าวแจก

อย. เตือน มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส พบผสมเมทิลแอลกอฮอล์

          อย. เตือนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส ตรวจพบมีการผสม เมทิลแอลกอฮอล์ เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้

          นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจสอบบริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด เลขที่ 76 หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หลังตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส เลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง 17-1-6300005783 ครั้งที่ผลิต (lot) 63065-16 วันที่ผลิต 21/02/2020 วันหมดอายุ 21/02/2022 ขนาด 450 มิลลิลิตร ของบริษัทฯ มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์ 70.90 %w/w ทางบริษัทฯ ยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ มีมีคอส แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ พลัส จริง โดยได้ซื้อวัตถุดิบแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง จากร้านจำหน่ายวัตถุดิบในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ครั้ง และบริษัทฯ แจ้งว่าได้มีการตรวจสอบวัตถุดิบแอลกอฮอล์จากลักษณะทางกายภาพและใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์ (COA) ของร้านจำหน่ายวัตถุดิบเท่านั้น ซึ่งตัวอย่างเครื่องสำอางที่ตรวจพบเมทิลแอลกอฮอล์ ผลิตจากวัตถุดิบที่สั่งซื้อในครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทฯ มีการใช้ส่วนประกอบ ไม่ตรงกับที่จดแจ้งไว้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์เรียกคืนสินค้าดังกล่าว และดำเนินการยกเลิกเลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

          รองเลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. ไม่อนุญาตให้ใช้เมทิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมในการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายรุนแรงมาก สามารถดูดซึมได้ทางผิวหนังและลมหายใจ ทำให้หลอดลม ลำคอ เยื่อบุตาอักเสบ หากหายใจหรือสัมผัสในปริมาณมากอาจทำให้ปวดท้อง เวียนหัว คลื่นไส้อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก หายใจลำบาก การมองเห็นผิดปกติ และอาจตาบอดได้ หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีฐานผลิต นำเข้า หรือรับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย และหากผู้บริโภคพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ ทาง Oryor Smart Application