ข่าวแจก

อย. เผยมาตรการตรวจเข้มแอปเปิ้ลนำเข้าจากสหรัฐ ขอผู้บริโภควางใจ

     อย. เผย 3 มาตรการเข้มงวด ตรวจสอบแอปเปิ้ลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้ามาภายในประเทศอย่างเด็ดขาด และเรียกคืนจากท้องตลาด รวมทั้งติดตามสถานการณ์พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยควรล้างและปอกเปลือกของผลไม้ แยกภาชนะที่ใช้กับของดิบและสุก หมั่นทำความสะอาดภายในตู้เย็น และล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับอาหารสดทุกชนิดจะช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคได้

     นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณี องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S Food and Drug Administration, USFDA) ได้มีหนังสือแจ้งมายังไทย เพื่อเรียกเก็บสินค้าแอปเปิ้ล พันธุ์กาล่า และแกรนนี่สมิธ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Granny’s Best” หรือ “Big B” จากบริษัท Bidart Bros. เนื่องจากพบว่า การสัมผัสกับสินค้า อาจเกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพหรืออันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งแอปเปิ้ลทั้ง 2 รายการมีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคลิสเทอริโอซิส ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กแรกเกิด หญิงมีครรภ์ คนชรา หรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทั้งนี้ด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบแอปเปิ้ลนำเข้าจากอเมริกาที่ด่านแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

     รองเลขาธิการฯ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้มกล่าวต่อไปว่า ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง ปัญหาที่เกิดขึ้น อย. ได้ดำเนินการตาม 3 มาตรการหลัก ได้แก่  1.แอปเปิ้ลที่มีปัญหาทั้ง 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์กาล่า และแกรนนี่สมิธ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Granny’s Best” หรือ “Big B” หรือแอปเปิ้ลที่มาจากบริษัท Bidart Bros. ด่านจะไม่ให้นำเข้าและส่งคืนประเทศผู้ผลิต 2 กรณีเป็นแอปเปิ้ลสายพันธุ์กาล่า และ แกรนนี่สมิธ แต่ไม่ใช่เคริ่องหมายการค้าที่พบปัญหา ด่านจะเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยขอความร่วมมือให้ผู้นำเข้ารอผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนนำออกจำหน่าย  3. กรณีแอปเปิ้ลทั่วไป จะสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ด่านอาหารและยา เพื่อเฝ้าระวังต่อไป  พร้อมทั้งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เฝ้าระวังตามตลาดสด และแหล่งจำหน่ายทั้งค้าปลีกและส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

     รองเลขาธิการฯ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า หากพบแอปเปิ้ลไม่ได้มาตรฐานหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค อย. จะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้ามาภายในประเทศอย่างเด็ดขาด  รวมทั้งติดตามสถานการณ์พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยควรล้างและปอกเปลือกผลไม้ แยกภาชนะที่ใช้กับของดิบและสุก หมั่นทำความสะอาดภายในตู้เย็น และล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับอาหารสดทุกชนิด จะช่วยป้องกันปนเปื้อนของเชื้อโรคได้