ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” หัวข้อ “จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา” จังหวัดขอนแก่น

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการส่งโครงการเข้าประกวด“จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” หัวข้อ “จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา” ได้แก่ ทีมกุดขอนแก่นอาสาพัฒนาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา จากจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น