ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าวและมอบรางวัลโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ร่วมงานแถลงข่าวและมอบรางวัลโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ในการประกวด “จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” หัวข้อ “จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา” โดยมีท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์ วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 4 อาคาร 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา