ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ ห้องประชุม ๒ (ห้องมุก) ชั้น ๑ อาคารหอประชุมมวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่   ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมี น.พ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธาน และ ผอ.วีระชัย นลวชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน