ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยมี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขา ฯเป็นประธานในพิธี และนพ.พูลลาภ รองเลขาฯ  ภก.วีระชัย ผอ.กอง พศ. คุณผุสดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค พร้อมเจ้าหน้าที่กอง พศ. ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณ Backdrop ด้านหน้าทางเข้าห้องประชุม วันอาทิตย์ที่   ๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐