ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพงานแถลงข่าวโครงการฉันดีมีสุข ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประมวลภาพงานแถลงข่าวโครงการฉันดีมีสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อย. ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  วันอังคารที่   ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ประธานงานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินโครงการฉันดีมีสุข ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมผู้บริหาร อย. และ  ผู้บริหารฝ่ายสงฆ์  พร้อม ภก.วีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค รวมถ่ายภาพ