ข่าวประชาสัมพันธ์

งานการประกวดการออกแบบ Infographic และ Motion Infographic ประจำปี 2560

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดยเภสัชกรวีระชัย นลวชัย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคหลงเชื่ออะไรง่าย ๆ โดยมีแนวคิดที่เชิญชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและสนใจในเรื่องการออกแบบ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งในรูปแบบ Infographic และ Motion Infographic เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่ช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ออกไปสู่ประชาชน เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถป้องกันตัวเอง และสามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย

โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ชนะการประกวดการออกแบบ Infographic และ Motion Infographic ประจำปี 2560 เงินรางวัลรวมกว่า 1 แสน 5 หมื่นบาท ถือได้ว่าการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเหล่าครีเอทีฟ นักคิด และนักกราฟิกทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้ามาประกวดกันเป็นจำนวนมาก และยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง มาร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดครั้งนี้ ได้แก่

1. รศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(นักสืบวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ด้วยตรรกะทางวิทยาศาสตร์)

2. คุณอาริยะ คำภิโล

ผู้ก่อตั้งเพจ Jones Salad

(ลุงโจนส์ การ์ตูน infographic รวมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ)

3. คุณศุภสัณห์ นภาสว่างวงศ์

ผู้อำนวยการ Infographic Thailand