ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงเปิดตัวรถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" (Healthier Choice)

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) นำทีมผู้บิรหาร อย. และ เภสัชกร วีระชัย นลวชัย ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค กล่าวแถลงเปิดตัวรถเคลื่อนที่  และซึ่งเป็นรถโดยสารประจำทางสาธารณะ(รถแอร์ NGV) ที่มีการติดสื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" (Healthier Choice) ในวันที่ 28 ก.พ.60  เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการเปิดตัวรถคันแรกของโครงการอาหารปลอดภัย ปี2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฯ มุ่งให้ผู้บริโภครู้จักและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ฉลากแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" (Healthier Choice)