ข่าวประชาสัมพันธ์

อย.แถลงผลการเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างทางเลือกสุขภาพแก่ชุมชน เพื่อลดโรค NCDs

อย.แถลงผลการเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างทางเลือกสุขภาพแก่ชุมชน เพื่อลดโรค NCDs  ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ปี 2560 โดยมี นพ.พลูลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการอาหารปลอดภัย ปี 2560 พร้อมผู้แถลงข่าวร่วม ได้แก่ ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร และ ภก.วีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 ตึก อย.