ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อเยาวชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อแอนิเมชัน ในรูปแบบ Motion infographic จึงมีประสงค์จัดหาบริษัทเอกชนมาดำเนินการโครงการผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อเยาวชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม ภายใต้งบประมาณ 1ล้าน 6แสนบาท โดยผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำเอกสารเสนอรายละเอียดกิจกรรม จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ส่งที่ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 และต้องเสนอตัวอย่างผลงาน โดยใช้ข้อมูลที่จัดให้ ตามเอกสารแนบ ในการเขียนตัวอย่างบทบรรยายจำนวน 1 เรื่อง

 

TOR โครงการผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อเยาวชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม

ข้อมูลการเขียนตัวอย่างบทบรรยาย