สปอตทีวี

สปอตโทรทัศน์ ชุด พร้อม - เพิ่ม - เพื่อ

อย. 4.0 พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามคำสั่งมาตรา 44 โดยในขณะนี้ อย. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สปอตดังกล่าวผ่านทางสื่อโทรทัศน์สามารถติดตามชมกันได้แล้ว อย.4.0 เพื่อระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน