Infographic

ผ้าอนามัยชนิดสอด ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

ผ้าอนามัยชนิดสอด  คือผ้าอนามัยที่ใช้สอดใส่เข้าในช่องคลอด  เพื่อดูดซับเลือดประจําเดือน สามารถใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะใช้ผ้าอนามัยชนิดที่ใช้ภายนอก เช่น นักกีฬาว่ายน้ำ  นางแบบ

คำแนะนำในการเลือกซื้อและใช้ผ้าอนามัยชนิดสอดอย่างปลอดภัย

          เนื่องจากการใช้ผ้าอนามัยชนิดสอดมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายสูงกว่าผ้าอนามัยชนิดที่ใช้ภายนอก  เช่น  เกิดการระคายเคือง หรือเกิดบาดแผลในช่องคลอด รวมทั้งการติดเชื้อ(Toxic shock syndrome)  ดังนั้น
หากจำเป็นต้องใช้ผ้าอนามัยชนิดสอด มีคำแนะนำและข้อควรระวังดังนี้

1. เลือกซื้อผ้าอนามัยชนิดสอดจากร้านค้าที่มีหลักแหล่ง น่าเชื่อถือ ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพดี

2. ฉลากภาษาไทยมีข้อความบังคับครบถ้วน โดยเฉพาะในส่วนของวิธีใช้ มีรายละเอียดที่อ่านแล้วเข้าใจได้ชัดเจน เพราะผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีหลายแบบ บางแบบต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ (applicator)

3. ควรล้างมือให้สะอาด ฉีกซองผ้าอนามัยชนิดสอด ตรวจสอบเชือกที่ติดกับผ้าอนามัยว่ายึดแน่นดี แล้วจึงสอดเข้าในช่องคลอด  เพราะหากสอดเข้าไปแล้ว เชือกหลุดหรือขาดจะต้องไปพบแพทย์เพื่อให้นำผ้าอนามัยออกให้

4. ห้ามใส่ผ้าอนามัยชนิดสอดนานเกิน 8 ชั่วโมง ควรเปลี่ยนชิ้นใหม่ทุก 4-8 ชั่วโมง จึงไม่แนะนำให้ใช้ขณะนอนตอนกลางคืน เพราะผ้าอนามัยอาจอยู่ในช่องคลอดนานเกิน 8 ชั่วโมง

5. ขณะใช้หากมีอาการเป็นไข้ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน หน้ามืด ท้องเดิน และมีผื่นแดงขึ้นตามผิวกาย ให้นำผ้าอนามัยออก และรีบไปพบแพทย์ทันที

6. ผ้าอนามัยชนิดสอดที่ถอดออกมาแล้ว ไม่ควรใช้ซ้ำ เพราะอาจมีการปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายได้